అనుపమ పరమేశ్వరన్

కళ్యాణి ప్రియదర్శిని

ఐశ్వర్య లక్ష్మీ

మిర్నాలిని రవి

యషికా  ఆనంద్

ఐశ్వర్య మీనన్

సంయుక్త మీనన్

పార్వతి నాయర్

మంజు వారియర్

గౌరీ జి కిషన్

ప్రియమణి

మాళవిక మోహనన్