రెడ్ డ్రెస్ లో అందాలు ఆరబోస్తు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న  జాన్వీ కపూర్