ముకేశ్ అంబానీ (Mukesh Ambani) $123.7 బిలియన్

గౌతమ్ అదాని (Gautam Adani) $122.2 బిలియన్

శివ్ నాదర్ (Shiv Nadar) $28.7 బిలియన్

సైరస్ పూనావాలా  (Cyrus Poonawalla) $24.3 బిలియన్

రాధాకిషన్ దమానీ  (Radhakishan Damani) $20.0 బిలియన్

లక్ష్మి మిట్టల్ (Lakshmi Mittal) $17.9 బిలియన్

సావిత్రి జిందాల్  (Savitri Jindal (and family)) $17.7 బిలియన్

కుమార్ మంగళం బిర్లా  (Kumar Mangalam Birla) $16.5 బిలియన్

దిలీప్ షాంఘ్వి (Dilip Shanghvi) $15.6 బిలియన్

పల్లోంజీ మిస్త్రీ (Pallonji Mistry) $15 బిలియన్