1) గూగుల్

2) యూట్యూబ్

3) ఫేస్‌బుక్

4) ఇన్‌స్టాగ్రామ్

5) ఆజ్ తక్. ఇన్

6) శామ్‌సంగ్.కామ్

7) క్రిక్‌బజ్. కామ్

9) అమెజాన్.ఇన్

8) xHamster, 10)xhamster18 desi