ఆంటోనియో కోస్టా, ప్రధాన మంత్రి, పోర్చుగల్

మహ్మద్ ఇర్ఫాన్, అధ్యక్షుడు, గయానా

ప్రవింద్ జుగ్నాథ్, ప్రధాన మంత్రి, మారిషస్

పృథ్వీరాజ్‌సింగ్ రూపన్, మారిషస్ అధ్యక్షుడు

చంద్రికాప్రసాద్ సంతోఖి, సురినామ్ అధ్యక్షుడు

కమలా హారిస్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, యునైటెడ్ స్టేట్స్

రిషి సునక్. యూకే పీఎం అయ్యే అవకాశం