మంచు లక్ష్మీ

నయనతార

శిల్ప శెట్టి

షారుక్ ఖాన్

అమీర్ ఖాన్

కరణ్ జోహార్

ఫరాహ్‌ ఖాన్‌

ప్రీతి జింటా

సన్నీలియోన్

సినీ ప్రపంచంలోఅద్దె గర్భం ద్వారా తల్లి దండ్రులు అయిన వారు చాలా మందే ఉన్నారు.