వ్యాగన్ R- మారుతీ సుజుకీ

స్విఫ్ట్-మారుతీ సుజుకీ

డిజైర్-మారుతీ సుజుకీ

బాలెనో-మారుతీ సుజుకీ

ఆల్టో-మారుతీ సుజుకీ

గ్రాండ్ ఐ10- హ్యుందాయ్

సెలెరియో-మారుతీ సుజుకీ

S-ప్రెస్సో-మారుతీ సుజుకీ

ఐ20-హ్యుందాయ్

ఆల్ట్రోజ్-టాటా