ఐఎమ్‌డీబీ రేటింగ్‌ ఇచ్చిన టాప్‌ 10 మూవీస్

 మూవీ: విక్రమ్  రేటింగ్: 8.8/10

మూవీ: కెజిఎఫ్ చాప్టర్ 2 రేటింగ్: 8.5/10

మూవీ: ది కాశ్మీర్ ఫైల్స్  రేటింగ్: 8.3/10

మూవీ: హృదయం రేటింగ్:8.1/10

మూవీ: ఆర్ఆర్ ఆర్  రేటింగ్: 8/10

మూవీ: ఎ థర్స్‌డే  రేటింగ్ : 7.8/10

మూవీ: ఝండ్  రేటింగ్: 7.4/10

మూవీ: సామ్రాట్ పృథ్వీరాజ్‌ రేటింగ్:7.2/10

మూవీ: రన్  వే 34 రేటింగ్: 7.2/10

మూవీ: గంగుబాయి కతీయావాడి  రేటింగ్: 7/10