చేపలు

బెర్రీలు 

బ్రోకలీ

డార్క్ చాక్లెట్

గుడ్లు

ఆలివ్ నూనె

వాల్నట్స్

నారింజ

చీయా విత్తనాలు

గ్రీన్ టీ