మెంతికూర సూపు

గుమ్మడికాయ సూపు

మష్రుం సూపు

కొబ్బరి పాల సూపు

క్యారట్ సూపు

పచ్చి బఠాణి సూపు

టమాటా సూపు

బీట్రూట్ సూపు