1 న్యూఢిల్లీ-వారణాసి, 2019 ఫిబ్రవరి 15

2  న్యూఢిల్లీ-శ్రీ వైష్ణో దేవీ మాత కట్రా 2019 అక్టోబర్ 06 

3 ముంబై సెంట్రల్- గాంధీనగర్, 2022 సెప్టెంబర్ 30

4  అంబ్ అందౌరీ- న్యూ ఢిల్లీ, 2022 అక్టోబర్ 13 

5  మైసూరు -  చెన్నై సెంట్రల్ 2022 నవంబర్ 10 

6   నాగ్ పూర్-బిలాస్ పూర్ 2022 డిసెంబర్ 11 

7 హౌరా-న్యూ జల్పాయ్ గురి 2022 డిసెంబర్ 30 

8 సికింద్రాబాద్-విశాఖపట్నం 2023 జనవరి 15

9 ముంబై- సాయినగర్ షిర్డీ, 2023 ఫిబ్రవరి 10

10 ముంబై-షోలాపూర్, 2023  మార్చి 27

11  భోపాల్-న్యూ ఢిల్లీ- 2023 ఏప్రిల్ 1

12  సికింద్రాబాద్-తిరుపతి 2023 ఏప్రిల్ 8

13 చెన్నై-కోయంబత్తూర్ 2023 ఏప్రిల్ 9

14 అజ్మీర్‌ - ఢిల్లీ 2023 ఏప్పిల్‌12