తలంటు స్నానానికి వివాహాది శుభకార్యాలలో, పండుగలు మొదలగు రోజుల్లో తప్పక స్నానం చేయాలి.

ధనాన్ని కోరుకునేవారు శుక్రవారం మధ్యాహ్నం తర్వాత తలస్నానం చేయాలి. మరి వారాల విషయానికి వస్తే..

ఆదివారం  ఈ రోజున తలస్నానం చేస్తే అందం తగ్గుతుంది. కలత, సంతాపం కలుగుతుంది. కానీ అవసరమైతే నూనెలో పువ్వులు వేసి తలంటుకుని తలస్నానం చేయవచ్చు. 

సోమవారం:  ఈ రోజున తలస్నానం చేయడం అంత మంచిది కాదని పండితులు సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ చేస్తే కాంతి హీనత, భయం ఉంటుందట.

మంగళవారం:  ఈ రోజు తలస్నానం చేస్తే విరోధం, అపాయం, ఆయుఃక్షీణం, భర్తకు పీడ కలుగుతుంది.

బుధవారం:  ఈ రోజు తలస్నానం చేస్తే అన్నివిధాలా శుభం.

గురువారం:  అశాంతి, విద్యా లోపం, ధన వ్యయం, కీడు, శత్రు వృద్ధి. అవసరమైతే నూనెలో గరిక వేసి తలంటు స్నానం చేయాలి. 

శనివారం:  ఈ రోజున తలస్నానం చేయడం వలన ఆయుర్వృద్ధి, వస్తు సేకరణ, కుటుంబ సౌఖ్యం, భోగం, శుభం కలుగుతుంది.