మనోజ్ థియేటర్-అసన్‌సోల్ (ముంబై)-1626 సీట్లు

సంధ్య 70ఎంఎం-ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ (హైదరాబాద్)-1323 సీట్లు

రంగ-జీడిమెట్ల (హైదరాబాద్)-1306 సీట్లు

దేవి 70 ఎంఎం-ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ (హైదరాబాద్)-1306 సీట్లు

ఉడ్‌ల్యాండ్స్ థియేటర్-చెన్నై -1297 సీట్లు

భుజంగ-జీడిమెట్ల (హైదరాబాద్)-1292 సీట్లు

సుదర్శన్ 35ఎంఎం-ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ (హైదరాబాద్)-1216 సీట్లు

సరిత సినిమా-కోచి-1195 సీట్లు

విశ్వనాథ్-కూకట్‌పల్లి (హైదరాబాద్)-1177 సీట్లు

సొనాలీ సినిమా-కోల్‌కతా-1165 సీట్లు