ఫిన్లాండ్-1

డెన్మార్క్ - 2

స్విట్జర్లాండ్ - 3

ఐస్ లాండ్ - 4

నెదర్లాండ్స్ - 5

నార్వే - 6

స్వీడన్ - 7