వ్యాయామం

మెదడుకు శక్తినిచ్చే ఆహారం

తగినంత నిద్ర

ధ్యానం చేయడం

సోషల్ యాక్టివిటీస్

పజిల్స్

కొత్త భాష, వాయిద్యం నేర్చుకోవడం

చేతి రాతను ప్రాక్టీస్ చేయడం

కాసేపు చల్లటి నీటిలో స్నానం చేయడం