ఇవాళ  రామ్ చరణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా చరణ్ ఆన్ సీన్ ఫొటోస్ సోషల్ మీడియాలో  ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.