దానవీరశూర కర్ణ, సీతారామ కళ్యాణం, శ్రీకృష్ణ పాండవీయం, తాతమ్మ కల, గులేబకావళి కథ, చండ శాసనుడు, తల్లా? పెళ్లామా?, శ్రీమద్విరాట్ పోతూలూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర

కొడుకు దిద్దిన కాపురం, రిక్షావాలా, మానవుడు దానవుడు

నర్తనశాల (సగం సినిమా మాత్రమే కంప్లీట్ అయ్యింది)

జానీ 

పోతురాజు, చాచీ 420(హిందీ), విశ్వరూపం, విశ్వరూపం-2, హేరామ్ (హిందీ) 

ఊహలు గుసగుసలాడే, జ్యో అచ్యుతానంద

ఆర్.నారాయణమూర్తి నటించిన సినిమాలన్నీ దాదాపుగా ఆయన దర్శకత్వంలోనే తెరకెక్కాయి.

Fill in some text

చి.ల.సౌ, మన్ముథుడు-2