ఆంధ్రప్రదేశ్- ఎగ్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా, కోహినూర్ ఆఫ్ ఇండియా

అరుణాచల్ ప్రదేశ్- ల్యాండ్ ఆఫ్ సన్ రైజ్

కేరళ- స్పైస్ గార్డెన్ ఆఫ్ ఇండియా

హిమాచల్ ప్రదేశ్- ఆపిల్ స్టేట్

పంజాబ్- ల్యాండ్ ఆఫ్ 5 రివర్స్

సిక్కిం- ప్యారడైజ్ ఆఫ్ బొటనిస్ట్స్

జార్ఖండ్-మినరల్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా

మణిపూర్-జువెల్ ఆఫ్ ఇండియా

ఒడిశా-సోల్ ఆఫ్ ఇండియా