ఎడిటర్ గౌతంరాజు కెరీర్ లో బెస్ట్ మూవీస్ ఇవే..!

శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ (1984)

మయూరి (1985)

ప్రతిఘటన (1986)

జానకి రాముడు (1988)

అసెంబ్లీ రౌడీ (1991)

దళపతి  (1991)

వారసుడు  (1993)

పెదరాయుడు  (1995)

సూర్యవంశం  (1998)

ఆది (2002)

కిక్  (2009)

గబ్బర్ సింగ్  (2012)

రేసు గుర్రం  (2014)