గుండె, కాలేయం పని తీరు బాగుంటుంది

 ఐరెన్ స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది

 హార్ట్ ఎటాక్ రిస్క్ తగ్గుతుంది

 రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది

పురుషుల ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకరం

హెమోక్రోమోటోసిస్ వ్యాధి రాకుండా చేస్తోంది

 ముగ్గురి ప్రాణాలను కాపాడుతుంది