భారత్ 1 శాతం

వియత్నాం 7 శాతం

తజికిస్తాన్ 10 శాతం

ఇరాన్ 14 శాతం

మెక్సికో 17 శాతం

ఈజిప్ట్ 17 శాతం

సౌతాఫ్రికా 17 శాతం

బ్రెజిల్ 21 శాతం

టర్కీ 25 శాతం