ధనుష్- ఐశ్వర్య రజినీకాంత్

రాఖీ సావంత్- రితేష్

రాజీవ్ సేన్- చారు అపోసా

రఫ్తార్- కోమల్ వోహ్రా

నితీష్ భరద్వాజ్ - స్మిత గేట్

డైరెక్టర్ బాలా- ముత్తు మలార్

సోహైల్ ఖాన్ - సీమా