అరగంట డ్యాన్స్ చేస్తే 10,000 అడుగులు నడిచినంత కేలరీలు ఖర్చవుతాయి.

రోజు డ్యాన్స్ చేయడం వల్ల హార్ట్‌ బీట్‌ స్థిరంగా ఉంటుంది

వారానికి కనీసం మూడుసార్లైనా అరగంట డ్యాన్స్ చేస్తే శ్వాస తీసుకునే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది

డ్యాన్స్ తో జ్ఞాపకశక్తి, ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్ స్కిల్స్ మెరుగుపడతాయి

డ్యాన్స్ తో జ్ఞాపకశక్తి, ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్ స్కిల్స్ మెరుగుపడతాయి

డ్యాన్స్ తో జ్ఞాపకశక్తి, ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్ స్కిల్స్ మెరుగుపడతాయి

డ్యాన్స్‌ మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది

మీ మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది

మీ మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది