హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ రూ.29,578 కోట్లు

ఐసీఐసీఐ-రూ.21,668 కోట్లు

ఎస్‌బీఐ-రూ.18,836 కోట్లు

యాక్సిస్‌-రూ.10,096 కోట్లు

ఇండస్‌ఇండ్‌-రూ.5,549 కోట్లు

ఆర్‌బీఎల్‌-రూ.4,412 కోట్లు

సిటీ-రూ.4,211 కోట్లు

కొటక్‌-రూ.3,286 కోట్లు

అమెక్స్‌-రూ.2,979 కోట్లు

ఐడీఎఫ్‌సీ ఫస్ట్‌ రూ.1,276 కోట్లు