కమల్ హాసన్  కాల్తుర్ కన్నమ్మ

బాలకృష్ణ  తాతమ్మ కల 

హరికృష్ణ  శ్రీ కృష్ణావతారం 

ఆలీ  సీతాకోక చిలుక 

నాగార్జున  వెలుగు నీడలు 

మహేష్ బాబు  నీడ 

కళ్యాణ్ రామ్  బాలగోపాలుడు 

ఎన్టీఆర్  బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర 

మనోజ్  మేజర్ చంద్రకాంత్ 

తరుణ్  అంజలి