క్రిస్ గేల్- 117  (2007లో దక్షిణాఫ్రికాపై)

సురేష్ రైనా- 101 (2010లో దక్షిణాఫ్రికాపై)

జయవర్ధనే- 100 (2010లో జింబాబ్వేపై)

బ్రెండన్ మెక్‌కల్లమ్- 123 (2012లో బంగ్లాదేశ్‌పై) 

అలెక్స్ హేల్స్- 116 నాటౌట్ (2014లో శ్రీలంకపై)

అహ్మద్ షెహజాద్- 111 నాటౌట్ (2014లో బంగ్లాదేశ్‌పై)

తమీమ్ ఇక్బాల్- 103 నాటౌట్ (2016లో ఒమన్‌పై)

క్రిస్ గేల్- 100 నాటౌట్ (2016లో ఇంగ్లండ్‌పై)

జాస్ బట్లర్- 101 నాటౌట్ (2021లో శ్రీలంకపై)

రోసౌ- 109 (2022లో బంగ్లాదేశ్‌పై)