కిషోర్ కుమార్

వినోద్ మెహ్రా

సిద్దార్థ్ రాయ్ కపూర్

సంజయ్ దత్

కరణ్  సింగ్ గ్రోవర్

కమల్ హాసన్

నరేష్