బ్రహ్మానందం  రంగమార్తాండ

సునీల్  పుష్ప

అల్లరి నరేష్  నాంది 

ధనరాజ్  బుజ్జి ఇలా రా 

కోవై సరళ  సెంబి 

ప్రియదర్శి  మల్లేశం, బలగం 

వేణు   బలగం 

రాహుల్ రామకృష్ణ   నెట్