మొదటి రోజు  RRR ₹223 కోట్లు  Year - 2022

బాహుబలి 2: ది కన్‌క్లూజన్ ₹217 కోట్లు  Year -2017

మొదటి రోజు"కల్కి 2898 AD"  ₹191.5 కోట్లు Year - 2024

మొదటి రోజు  సలార్: పార్ట్ 1  ₹178.7 కోట్లు Year -2023

మొదటి రోజు  ఆదిపురుష్ ₹140 కోట్లు Year - 2023

మొదటి రోజు  సాహో ₹130 కోట్లు Year - 2019