1. ఆక్స్‌ఫర్డ్ (యూకే)

2. హార్వర్డ్(యూఎస్ఏ)

3. కేంబ్రిడ్జ్(యూకే)

4. స్టాన్‌ఫోర్డ్(యూఎస్ఏ)

5. మసాచుసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ(యూఎస్ఏ)

6. కాలిఫోర్నియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ(యూఎస్ఏ)

7. ప్రిన్స్టన్(యూఎస్ఏ)

8.యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా, బర్కిలీ(యూఎస్ఏ)

9. యేల్ విశ్వవిద్యాలయం(యూఎస్ఏ)

10. ఇంపీరియల్ కాలేజ్ లండన్(యూకే)