దోస, కర్నాటక

ఇడ్లీ, దక్షిణ భారతదేశం

 హైదరాబాద్ బిర్యానీ, హైదరాబాద్

సాంబార్, తమిళనాడు

ఉప్మా, తమిళనాడు

అప్పం, కేరళ

చికెన్ 65, చెన్నై

పులిహోర, ఆంధ్ర ప్రదేశ్

మసాలా దోస, దక్షిణ భారతదేశం

పొంగల్, తమిళనాడు