క్యాన్సర్ వచ్చే ముందు ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. 

క్యాన్సర్ మొదటి లక్షణం బరువు తగ్గడం. ఎటువంటి కారణం లేకుండా అకస్మాత్తుగా బరువు తగ్గితే జాగ్రత్తపడాలి.

కళ్లను పొడుచుకున్నట్లుగా తీవ్రమైన నొప్పి కళ్లలో క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలకు ఒక ముఖ్యమైన ప్రారంభ సంకేతం.

 అలసట అనేది క్యాన్సర్‌తో బాధపడుతున్న చాలా మందికి కనిపించే ప్రాథమిక లక్షణం. క్యాన్సర్ వ్యక్తిని చాలా బలహీనంగా చేస్తుంది.

మొదట్లో స్వల్పంగా ఉండి, క్రమంగా పెరుగుతూనే ఉండే తలనొప్పి క్యాన్సర్‌కు సంకేతం కావచ్చు.

  పురుషుల కంటే మహిళలకు రొమ్ము క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. 

 మహిళలు క్రమం తప్పకుండా తమ రొమ్ములను స్వయంగా పరీక్షించుకోవాలి. 

రొమ్ముల ఆకృతిలో మార్పు, లోపలికి వెళ్లిపోవడం లేదా పక్కకు తిరగడం వంటివి రొమ్ము క్యాన్సర్ లక్షణాలు.

 అసాధారణంగా అధిక రక్త ప్రసరణతో భరించలేని నొప్పిని ఎదుర్కొంటుంటే, వైద్య పరీక్ష చేయించుకోవడం మంచిది.

 జననేంద్రియ ప్రాంతంలో వాపు, ఆహారం తినడం, మింగడంలో ఇబ్బంది. వంటివి క్యాన్సర్ లక్షణాలే.