మనాలి (హిమాచల్‌ ప్రదేశ్)

గుల్‌మార్గ్ (జమ్మూకశ్మీర్)

సిమ్లా (హిమాచల్‌ ప్రదేశ్)

నైనిటాల్ (ఉత్తరాఖండ్)

కసోల్ (హిమాచల్‌ ప్రదేశ్)

శ్రీనగర్ (జమ్మూకశ్మీర్)

ముస్సూరీ(ఉత్తరాఖండ్)

అల్మోరా (ఉత్తరాఖండ్)

హల్ద్‌వాని (ఉత్తరాఖండ్)

పాలంపూర్ (హిమాచల్ ప్రదేశ్)