1. గ్లెన్ మాక్స్వెల్  రన్స్ 201*  ప్రత్యర్థి ఆఫ్ఘనిస్తాన్,2023

2. రోహిత్ శర్మ రన్స్ 264*  ప్రత్యర్థి శ్రీలంక,2014

3. సర్ వివ్ రిచర్డ్స్  రన్స్ 189  ప్రత్యర్థి ఇంగ్లండ్, 1984

4. కపిల్ దేవ్  రన్స్ 175*  ప్రత్యర్థి జింబాబ్వే, 1983

5. హెర్షెల్ గిబ్స్  రన్స్ 175  ప్రత్యర్థి ఆస్ట్రేలియా, 2006

6. ఆడమ్ గిల్‌క్రిస్ట్  రన్స్ 149  ప్రత్యర్థి శ్రీలంక,2007

6. ఏబీ డివిలియర్స్  రన్స్ 149 ప్రత్యర్థి వెస్ట్ ఇండీస్, 2015

8. మార్టిన్ గప్టిల్  రన్స్ 237*  ప్రత్యర్థి వెస్ట్ ఇండీస్, 2015

9. సనత్ జయసూర్య  రన్స్ 189  ప్రత్యర్థి ఇండియా,2000

10. సయీద్ అన్వార్  రన్స్ 194  ప్రత్యర్థి ఇండియా,1997