కొవ్వు చేప

బ్రోకలీ

బచ్చలికూర

పెరుగు

బాదం

సిట్రస్‌ పండ్లు

వెల్లుల్లి

పసుపు

అల్లం