మహేష్ బాబు 47 ఏళ్లు

శ్రియా శరన్  40 ఏళ్లు

త్రిష  39 ఏళ్లు

బ్రహ్మాజీ  56 ఏళ్లు

రవి ప్రకాష్  42 ఏళ్లు

రమ్య కృష్ణ  52 ఏళ్లు

మలైకా అరోరా  49 ఏళ్లు

రవితేజ  55  ఏళ్లు

శిల్పా శెట్టి  47 ఏళ్లు