సుశాంత్ సింగ్ రాజ్ పుత్

జియా ఖాన్ 

సిల్క్ స్మిత 

కుషాల్ పంజాబీ 

ప్రత్యూష బెనర్జీ

కుల్జీత్ రంధావా

సాయి ప్రశాంత్ 

మీరా ఆంటోనీ