చిలీ  1 Rupee = 10.75 Peso

వియత్నాం  1 Rupee = 326.87 Dong

శ్రీలంక 1 Rupee = 2.56 Sri Lankan Rupee

సౌత్ కొరియా 1 Rupee = 16.49 Won

పరాగ్వే 1 Rupee = 90.93 Guarani

పాకిస్తాన్  1 Rupee = 2.19 Pakistani Rupee

నేపాల్ 1 Rupee = 1.60 Nepalese Rupee

మంగోలియా 1 Rupee = 38.40 Tugrik

జపాన్ 1 Rupee = 1.55 Yen

ఇండోనేషియా 1 Rupee = 197.46 Rupiah

ఐస్లాండ్ 1 Rupee = 1.73 Krona

హంగేరి 1 Rupee = 4.17 Forint

కోస్టారికా 1 Rupee = 8.00 Colon

కంబోడియా 1 Rupee = 57.34 Riel