రామనాథస్వామి లింగం - రామేశ్వరం - తమిళనాడు

మల్లికార్జున లింగం - శ్రీశైలం - ఆంధ్రప్రదేశ్

త్రయంబకేశ్వర లింగం - త్రయంబకేశ్వరాలయం - మహారాష్ట్ర

త్రయంబకేశ్వర లింగం - త్రయంబకేశ్వరాలయం- మహారాష్ట్ర

ఓంకారేశ్వర - అమలేశ్వర లింగాలు - ఓంకారక్షేత్రం - మధ్యప్రదేశ్

సోమనాథ లింగం -  సోమనాథ్ ఆలయం - గుజరాత్

సోమనాథ లింగం -  సోమనాథ్ ఆలయం - గుజరాత్

నాగేశ్వర లింగం - దారుకావనం (ద్వారక) - గుజరాత్

వైద్యనాథ జ్వోతిర్లింగం - చితా భూమి (దేవఘర్) - జార్ఖండ్

మహాకాళ లింగం - ఉజ్జయిని - మధ్యప్రదేశ్‌

విశ్వేశ్వర లింగం - వారణాశి - ఉత్తరప్రదేశ్

రుద్రప్రయాగ కేదార్‌నాథ్‌- ఉత్తరాఖండ్

రుద్రప్రయాగ కేదార్‌నాథ్‌- ఉత్తరాఖండ్