1. చెరుకర రైల్వే స్టేషన్, కేరళ

2. కూనూర్ రైల్వే స్టేషన్, తమిళనాడు

3. సిమ్లా రైల్వే స్టేషన్, హిమాచల్ ప్రదేశ్

4. కార్వార్ రైల్వే స్టేషన్, కర్ణాటక

5. బనిహాల్ రైల్వే స్టేషన్, జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్

6. రాణి కమలపాటి రైల్వే స్టేషన్, మధ్యప్రదేశ్

7. హౌరా రైల్వే స్టేషన్, పశ్చిమ బెంగాల్

8. పాలంపూర్ రైల్వే స్టేషన్, హిమాచల్ ప్రదేశ్

9. న్యూ హాఫ్లాంగ్ రైల్వే స్టేషన్, అస్సాం

10. కత్గోడం రైల్వే స్టేషన్, ఉత్తరాఖండ్