Mettur Dam, Salem Tamil Nadu

Krishnaraja Sagar Dam, Karnataka

Tehri Dam, Uttarakhand

Sapua Dam, Odisha

Salal Dam, Jammu and Kashmir

Popatkhed Dam, Akola Maharashtra

Malampuzha Dam, Palakkad Kerala

Salalium Dam, Goa

Halali Dam, Bhopal Madhya Pradesh

Idukki Dam, Kerala