1.యునిటెట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా

2.చైనా

3. రష్యా

4. భారత్

5. సౌదీ అరేబియా

6. యునైటెడ్ కింగ్ డమ్

7.జర్మనీ

8. ఫ్రాన్స్

9.జపాన్

10.సౌత్ కొరియా