కొండాపూర్ లో నటి పూజిత పొన్నాడతో యమ్ ఫార్మ్స్ స్టోర్ ప్రారంభం...

కొండాపూర్ లో నటి పూజిత పొన్నాడతో యమ్ ఫార్మ్స్ స్టోర్ ప్రారంభం...

కొండాపూర్లోని రాజరాజేశ్వరీ నగర్ లొ నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన యమ్ ఫార్మ్స్ స్టోర్ ను నటి పూజిత పొన్నాడ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా నటి పూజిత యమ్ ఫార్మ్స్ MD-పవన్ రెడ్డికి మరియు ఫ్రాంచైజీ ఓనర్ యాస్మిన్ కు తన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా MD-పవన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ... ప్రస్తుతం శుభ్రత చాలా అవసరంగా మారింది. కాని శుభ్రతతో పాటు నాణ్యత కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. మా స్టోర్ ద్వారా వినియోగదారులకు శుభ్రత మరియు నాణ్యత కలిగిన పండ్లు మరియు కూరగాయలను అందిస్తున్నాము.  విజయదశమి నాడు మెదలు పెట్టిన ఏ కార్యక్రమాలైనా విజయాల భాటలొ సాగిపోతయనె సంకల్పంతో ఈ రోజ మా స్టోర్ ను ప్రారంభించడం జరిగింది. అన్ని యమ్ ఫార్మ్ స్టోర్ లు(FOCO) ఫ్రాంఛైజ ఓన్డ్ కంపెనీ  ఆపరేటడ్  మోడల్‌లో యమ్ ఫార్మ్స్ కంపెనీ చేత నడుపబడతాయి. అలాగే కోవిడ్-19 కు తీసుకోవలసిన అన్ని జాగ్రత్తలు యమ్ ఫార్మ్ స్టోర్ లో తీసుకొనబడతాయి.