హైదరాబాద్‌ లో కరోనా విశ్వరూపం..14రోజుల్లోనే 500కేసులు...!

హైదరాబాద్‌ లో కరోనా విశ్వరూపం..14రోజుల్లోనే 500కేసులు...!