వరద ధాటికి కుంగిన పాపాఘ్ని బ్రిడ్జి

వరద తాకిడికి కుంగిన కడప జిల్లా కమలాపురంలో పాపాఘ్ని బ్రిడ్జి

Related Articles

Latest Articles