ట్యాగ్: Wankhede Stadium

టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్...

మరికొద్ది సేపట్లో ప్రారంభమయ్యే...