ట్యాగ్: vice-chairman

శ్వేత్ర పత్రాలపై ప్రతిపక్షానివి...

AP Planing Commission Vice Chairman Fire on Opposition Parties

'నీతి ఆయోగ్‌ సమావేశాన్ని...

AP CM Chandrababu wrote a letter to NITI Aayog vice-chairman Rajiv Kumar