ట్యాగ్: Tamannaah

తమన్నాను అలా పిలిస్తే.....

Why tamannaah hates that name

జోష్ పెంచిన కాజల్, తమన్నా.....

Kajal and Tamannaah Queen remake shooting Updates

ఆ సినిమాల బాటలో వెంకటేష్...

Venkatesh F2 Teaser fun like his old movies

బాలకృష్ణతో ఆరేసుకోబోయి...

Another Young Heroine to act in NTR Biopic

ఆ 8 నిమిషాల కోసమే.. రూ.54...

Sye Raa Producers spent 54 crore for 8 minutes episode