ట్యాగ్: Steelplant

కడపకు ఉక్కు రాదు.. తుక్కు...

 Jc Diwakarreddy sensational comments

'స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం...

I Will do fast for steel plant says CM Ramesh