ట్యాగ్: Refusing

ఆసియన్ చెస్ టోర్నీ: తలకు...

Soumya Swaminathan Withdraws From Iran Tournament